Wednesday, September 27, 2006

BULAGI KO KAY NA...

(Carine Era Mozo Asutilla)

Mamiyahok ug mangluspad
kining aping nga manggahon

Mukiyos kining lawas
kay wala'y gana ikaon

Kining mata nga singkit
manghubag gyud intawn

Kining akong huna-huna
tugkad gyud og lawom

Kasingkasing nga putli
kanimo nagsampit

Kay sa gugma nga tiunay
kini nagapitik

Ikasakit ug ikaguol
ang imong pagtug-an

Nga sa lain mukuyog
og ako biyaan

Maglutaw ako
sa kaugalingong luha

Sa kawad-on
magkuyogpos ra

Bulagi ko kay, na,
mahuman gyud ang istorya.

No comments: