Monday, January 29, 2007

Imo Ang Dagat

Carine Era Mozo Asutilla
-alang kang vera ug chai, mahal kong mga higala-
-vera and chai: graduation dusk foto from vera leigh lasam-


Ikaw nga harugan
bisan walay panaglalis
sa kahanginan

Ikaw nga buliga’g danggit
bisan dili ikalimang
subang sa buwan

Ikaw nga masuhutan
bisan buslot
ang bunuan

Ikaw nga makadawi
bisan paunan ra
og umang

Tubigan ka og pad…

Busa ayaw kahadlok
sa imong matag sawom
Labi na sa pagtugkad
sa balas, bato ug lusay,
kay sa kanunay
gipa-abot ang imong pagtunga

Makolor yuta man
ang imong panit
sa kaparat sa dagat
timan-i…

Nga hunas man
o taob
ikaw gi-uyunan
sa labing dakong bahin
ning kalibutan.

No comments: