Wednesday, September 27, 2006

ABI NAKO

(Carine Era Mozo Asutilla)


Abi nako...
Mura ka'g duyanan
Sa ilawom sa punuan
Sa udtong tutok;
Nga kung itabyog ko
Uban sa hangin,
Maako ang kalibutan.Apan...
Kaangid mo diay
Ang kabangis sa dagat;
Mga balod nga muhapak,
Daw makapahuyang sa pangpang.Abi nako...
Parehas sa duyanan,
Kung mabugto masumpayan
Gani mailisan.Apan...
Dagat ka diay,
Lawom makalumos
Gani sa samad hapdos.

No comments: