Wednesday, September 27, 2006

Habwa 1

Usahay mapungot ko mag-hunahuna nganong kinahanglan nako inaton ang akong kaugalingon alang sa mga tawo nga dili man gani muinat sa ilang kaugalingon alang nako, ug wala man gani kabangkaagan sa ilang kaugalingong pamatasan og responsibilidad. Peste!

No comments: