Wednesday, May 28, 2008

For KABISDAK

Unsay Mga Gikinahanglan Aron Mulambo Ang Gugma Ug Mulungtad Ang Panag-uban

(Matod sa akong mga ginikanan nga 23 katuig na nga nagminahalay)

By: Carine Era M. Asutilla

Una, Respeto.

Kung di gyud siya

Ayaw 'sab og pugsa.

Unya dugangi'g Pagsinabtanay.

Kung unsa'y iyang gusto

Sabta, ayaw una'g reklamo.

Pakapini'g Pagpaubos.

Kung siya mangasaba

Ayaw nala’g istorya.

Dugangi'g Pasensya.

Hinumdumi siya tawo ra

Masayop panagsa.

Kinahanglan sab 'dunay Pagsalig.

Tagai siya'g kahigayunan

Ayaw dayon pagduda.

Ubani sab og Pag-amuma.

Nga way katapusan

Ayaw pangwenta.

Unya...

Ayaw 'sab diay kalimti ang Uwag.

Kanang lami nga pagpamungot

Sa usa'g usa.

No comments: