Wednesday, September 27, 2006

Tutok ni Bamboo


Hantod karun, dili gihapon mapapas sa akong alimpatakan ang tutok ni Bamboo. Isog nga midulot sa akoa ang panan-aw gikan sa iyang lingin nga mata, mura gyud og owl.Samtang gitubag niya ang mga pangutana sa interview, mudagan ang iyang pan-aw sa mga tawo nga naghu-ot sa van aron lang makuha ang tubag niya sa mga pangutana mahitungod sa iyang banda og musika. Kung ang iyang panan-aw muhapit na sa akoa, murag muinit ang akong dunggan, mura ba’g mutukar ang iyang mga kanta sa akong ulo.

No comments: